Náš tým

Předseda spolku
Předseda spolku, který se stará o finance, propagaci a týmovou spolupráci. […]
Pedagog v Lesní škole Sýkorka a členka rady, která se stará o propagaci a koordinaci školy. […]
Hlavní pedagog
Hlavní pedagog v Lesní škole Sýkorka. […]
Hlavní pedagog
Hlavní pedagog v Lesní škole Sýkorka. […]
Průvodce v Předškole
Koordinátor a hlavní průvodce projektu Předškola. Aktivní rodič, který pomáhá s projektovými dny a družinami. […]
Průvodce v Předškole
Průvodce projektu Předškola. Aktivní rodič, který vypomáhá s projektovými dny. […]
Pedagog v Lesní škole Sýkorka. […]
Pedagog Lesní školy Sýkorka. […]
Koordinátor
Koordinátorka Lesní školy Sýkorka a členka rady, která se stará především o komunikaci s veřejností. […]
členka rady
Členka rady, která se stará o komunitu rodičů a aktivní rodič. […]
člen rady
Člen rady, který se stará o fundraising a propagaci školy. […]