Iva Hlavicová

Pedagog

Vystudovala jsem speciální pedagogiku se zaměřením na logopedii a vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení. Už na střední škole jsem začala pracovat s dětmi. Nejprve jako osobní asistentka a vedoucí táborů a akcí spolku Handicap(?), později jsem si svá vysokoškolská studia i sérii trojnásobné mateřské dovolené zpestřovala vedením kroužků a programů pro děti i jako lektorka kurzů pro dospělé. V současné době pracuji jako speciální pedagog na základní škole a odskakuju si do Lesní školy Sýkorka, kde se potkávám s dětmi na projektových dnech, Předškole a vypomáhám, s čím se dá.

Baví mě učit (se) – přirozeně, celistvě, prožitkem, ve svobodě a v souladu se sebou samým. Zajímám se o komunikaci a respektující způsoby výchovy, miluji pohyb, ráda si zajdu na dobrý kurz. Mezi mé největší záliby (mimo mých třech dětí a mé práce) patří výtvarno a tvoření, výlety do hor, příroda a náš pes.