Jak moc alternativní škola je Lesní škola?

Výhoda pojmenování lesní školy je v tom, že se málokdo splete v pochopení významu. Je to takříkajíc na první dobrou jasné každému. Výuka v lese. Nebo tak něco. Ovšem pokud bychom zabrousili více do detailů, např. zda výuka probíhá pouze v lese, případně v jeskyni, nebo zda se obědy chystají na ohni v kotlíku pod jezem, začne většina lidí tápat. Přitom lesní školství se zase tolik neliší od klasického školství. V obou případech je snaha poskytnout co nejlepší vzdělání pro děti. Výuka je komplexní. Reaguje na potřeby žáků. Zohledňuje aktuální dění ve světě. Jenom tam je prostě navíc tak trochu zahrnuta ta příroda. Les.

Natura sanat, medicus curat. Citát o tom, že lékaři léčí a příroda uzdravuje je přisuzován Hippokratovi. Čili už to je nějaký pátek, co lidé objevili sílu přírody. Ostatně symbolika stromu jako propojení všeho živého není náhodná. Zahrnutí vlivu přírody do vzdělávacího procesu žáka je pak zcela přirozené.

Pokud se podíváme trochu do historie lesního vzdělávání, možná trochu překvapí jméno Eduarda Štorcha (1878 – 1956). Tento slavný český pedagog, archeolog ale hlavně spisovatel  – autor knih mj. Osada Havranů – prvotní vydání v roce 1930, nicméně doporučuji vydání z roku 1965 s ilustracemi od Zdeňka Buriana, nebo Lovci mamutů (1918) -je tak trochu považován za zakladatele první lesní školy. Eduard Štorch byl velmi aktivní člen hnutí reformní pedagogiky. Tehdejšímu školství vyčítal nepřiměřené osnovy, které nabádají pouze k mechanickému opakování. Nelíbilo se mu také potlačování individuality žáků. Co mně to jen připomíná. Jeho Dětská farma na Libeňském ostrově byla v podstatě první lesní nebo také přírodní školou. V tehdejší době byla hojně spojována se skautingem, což byla na tu dobu novinka v mimoškolní výchově. Ostatně i dnes, když si zadáte do wikipedie spojení lesní škola, dostanete se na přesměrovaný odkaz – Skautské vzdělávání.

I naše Lesní škola Sýkorka ve Zlíně spolupracuje se skauty. Nultá třída Sýkorky (přípravka před 1.třídou) – u nás nazývána Lesní předškola, obývá se skauty společný prostor jurty v malebném prostředí základny na Zikmundově.

Každý má rád škatulkování. Kam co přesně patří, jak to zařadit. Z tohoto hlediska patří Lesní škola pod škatulku Alternativní vzdělávání. Může ale také nemusí být tzv. rejstříkovou školou. Pojetím a přístupem k žákům bych lesní školu definoval jako ždibec Montessori s příchutí Waldorfu. Hlavním cílem v Lesní školy v Sýkorce ve Zlíně je pak vychovat sebevědomé, tolerantní lidi, kteří naplno vnímají sebe sama.

Říká se, že cesta je cíl. Filosofií naší lesní školy je ukázat žákům cestu, kterou se mají dále ubírat ve svém životě. Tedy vzdělávání je proces, který nikdy nekončí. Nejde jen o to, připravit mladého člověka na jeho budoucí zaměstnání, ale ukázat mu, jaké existují možnosti. Nepochybnou výhodou naší lesní školy je komunita. Snažíme se děti vychovávat k úctě ke druhým. K respektování potřeb ostatních.

Kam směřuje současný svět nikdo neví. Můžeme se pouze dohadovat, jaká bude budoucnost. Neovlivníme tak úplně její směřování, co ale můžeme ovlivnit, je výchova a způsob vzdělávání našich dětí. Lesní škola Sýkorka nemá malé ambice. Stanovili jsme si, že naší primární snahou bude vzdělávat děti svobodnou formou, tolerancí k individuálním potřebám a úrovni každého dítěte.

Doporučuji sledovat náš Facebook, kde jsou uvedeny nejbližší akce, které pořádáme – jak pro naši komunitu, tak i pro širokou veřejnost. Kdo chce nasát atmosféru vzdělávacího procesu dětí tak trochu (ale jen malinko) jinak, může si to vyzkoušet.

Příroda je zdrojem všech skutečných znalostí. Má svou logiku, své vlastní zákony, nemá žádný účinek bez příčiny ani vynález bez nutnosti. Leonardo Da Vinci

Podívej se hluboko do přírody a pak všechno lépe pochopíš. Albert Einstein

https://citato.cz/citat/209-hippokrates

https://www.databazeknih.cz/knihy/osada-havranu-osada-havranu-40741

https://www.databazeknih.cz/knihy/lovci-mamutu-284831

https://zivotopis.spisovatele.cz/eduard-storch.php

https://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/eduard-storch.html#axzz7qAEc3qJp

https://magazin.aktualne.cz/storch-jak-ho-neznate-byl-skautsky-vedouci-propagator-lesnic/r~19c8b2543cb911e8bacfac1f6b220ee8/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Skautsk%C3%A9_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD

http://alternativniskoly.cz/lesni-pedagogika/

https://www.montessoricr.cz/objevte-montessori/zakladni-principy

https://www.iwaldorf.cz/

https://goo.gl/maps/kNDnbNvyB5x9Eeh1A