Věra Eliášová

Člen výkonné rady 

 

Pracuji jako knihovnice na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Kromě toho lektoruji zážitkové workshopy Post Bellum pro základní a střední školy, které jsou zaměřeny na historii 20. století. Jako dobrovolník jsem dříve tvořila i lektorovala adaptační a zážitkové kurzy pro mladé lidi s důrazem na kvalitní mezilidské vztahy, osobnostní růst a rozvoj sociálních dovedností. Prošla jsem si kurzy Práce se skupinou, Respektovat a být respektován, Výchova bez poražených, Metody zážitkové pedagogiky a snažím se o praktikování principů nenásilné komunikace. V Sýkorce občas udělám projektový den na historii 20. století.

Ve své roli ve výkonné radě se snažím především pečovat o komunitu a pomoci s plánováním a organizací chodu školy.

S manželem Františkem máme dvě dcery, které navštěvují Sýkorku. Ve volném čase mě baví tancovat, být v přírodě, hovořit s laskavými a živými lidmi, pohostit přátele a rodinu u nás doma, číst knihy.