Veronika Doušková

Hlavní průvodce v Předškole

Jsem normální ženská, matka 2 dětí, která skrze mateřství znovuobjevila vztah k přírodě, touhu po poznávání jejích tajemství a mé cesty životem se utvářely tak, že momentálně pracuji jako průvodce v lesní Předškole a družince v lesní škole.

Vystudovala jsem Kulturní dějiny a pracovala v tiskařském oboru. Během rodičovské dovolené jsem se po dva roky snažila zpříjemnit malým dětem i maminkám čas strávený společně v přírodě při Dopoledni v lese a pak po další dva roky pracovala jako průvodce v Lesním klubu Na Pasece.

Účastnila jsem se mnoha vzdělávacích seminářů pořádaných Asociací lesních mateřských školek, jako nejhodnotnější vnímám roční kurz Přírodní pedagogiky a účast na Letní škole pro pedagogy, dále pak jsem prošla kurzem Agrese je Ok a Vývojovou psychologií.

Svět dětí mě fascinuje a inspiruje zároveň, a propojení s lesem ve mně vzbuzuje velký klid a pohodu.