ÚNOR NA SÝKORCE

ÚNOR BÍLÝ, POLE SÍLÍ

Tak tato pranostika letos vůbec neplatila. Sněhu jsme si vůbec neužili. Zato pěkného i když větrného počasí ano.

Únor utekl rychle, sám o sobě je krátký a letos byl navíc zkrácený o týden jarních prázdnin. (A ty jsme si samozřejmě užili!)

1. února jsme si opožděně kvůli covidu prožili slavnostní den s PŘEDÁVÁNÍM VYSVĚDČENÍ. Na programu byl nejdřív koncert připravený dětmi a Hankou, naší hudebkářkou. A zároveň jsme se s touto pedagožkou rozloučili dárečkem a přáníčky (a přibyla nám nováhudebkářka – Gabča).

Pak už se muselo pomocí šifer zjistit, kde vysvědčení je. Šikovná sýkorčata to zvládla a vysvědčení mohlo jít vesele domů.

Počasí na únor bylo opravdu nezvyklé, ale příjemné a my jsme mohli svačit a obědvat venku na terase, kutat domečky, stavět houpačky a hrát si venku.

Když není sníh, chodí se dobře po lesních kladinách a překážkových dráhách v roklinách, což je perfektní tělocvik.

Sýkorčata si opět protáhla těla v tělocvičně, osahala si veškeré nářadí a náčiní, které bylo k mání a vše ve zdraví přežila.

Dětem začalo plavání.

“Stejně jako drtivá většina sýkorčích rodičů, uvítala jsem i já návrh jednoho tatínka zajistit dětem plavecký výcvik. Po deset týdnů se tedy sýkorčata sejdou i v pátek, aby společně objevovala svůj potenciál ve vztahu k vodnímu živlu. Sympatické lektorky plaveckého klubu si děti okamžitě získaly a rozdělily je do tří skupin podle stupně pokročilosti. Po úvodní lekci v dětském bazénu už první skupina tříbí svůj styl ve velkorysém 25 m bazénu, druhá skupina využívá bazény oba. Velký úspěch sklidilo freestylové skákání do hloubky 3,5 m. Někteří si dali záležet i na estetice výskoku, jiným dodala jistotu pomocná tyč. Na suchu nechtěl zůstat nikdo. Nejmladší plaváčci zatím oťukávají vodu prostřednictvím různých her a pomůcek v bezpečí dětského bazénu. Je radost sledovat, s jakou lehkostí a důvěrou se noří do bazénu vstříc plaveckým dovednostem. Přeju všem sýkorčatům, aby byly brzy ve vodě jako ryba.”

(Katka H.)

Na popud a za přispění některých maminek nám na Sýkorce začíná vznikat nová školní knihovnička. Na přípravě se hojně podílely družinářky s dětmi, kdy se stříhaly, rýsovaly a vyplňovaly kartičky do knížek. Už se těšíme, až bude možnost si půjčovat knihy domů podle pravidel našich knihovníků, někteří už mají zálusk na konkrétní tituly. Provoz odstartujeme v březnu v Měsíci knihy.

Taky jsme se učili a učili a učili.

O matematice v naší škole se dá říct, že ji mají děti většinou rády, že ji má většina dětí ráda, najdou se i tací, co by ji měli nejraději pořád, ale i tací, kteří by spokojeněji žili bez ní. Ať tak či tak, mladší děti v únoru s velkým zápalem dokončily druhý ze tří pracovních sešitů a prvňáci se už lačně  vrhli na ten třetí. Prvňáci se v únoru zabývali chozením po schodech i krokováním, rozdělovali čokoládu, jezdili autobusem, vraceli neposedy…a seznámili se s kouzelníkem. Druháci se chytali do pavučin, všemožnými způsoby se zabývali násobením a napravovali chyby šotka Měniče. Starší děti také dokončily svůj pracovní sešit, první ze dvou. A v druhé půlce února už se třeťáci i čtvrťáci vrhli na ten druhý. Třeťáci teď dělí se zbytkem, čtvrťáci se učí rýsovat rovnoběžky, kolmice a kružnice, oba ročníky násobí. A všichni, pokud věnují své práci pozornost, pracují a učí se novému s radostí. A pokud mi něco nejde? Vždy jsou tu spolužáci, se kterými je dobré dát hlavy dohromady! A.

V češtině si prvňáčci přidali další písmena D, C a R a brzy dokončíme první díl Slabikáře a vrhneme se na druhý. Druháci procvičovali a upevňovali pravopis tvrdých a měkkých slabik ve slovech a zdokonalovali psací písmo. Třeťáci už procvičovali používání vyjmenovaných slov po B, L, M a P. Čtvrťáci probírali skloňování podstatných jmen a vzory rodu středního. Takže nám naskočilo nové učivo – pravopis koncovek u podstatných jmen. Musím říci, že se s tím všichni s úspěchem poprali.

(Blanka)