Lesní škola

Základní informace

  • Ve školním roce 2020/21 provozujeme dvě třídy, ve kterých se společně vzdělává 24 dětí od prvního do čtvrtého ročníku
  • Fungujeme v malebném zázemí Centra volnočasových aktivit CVAK, z.s. ve Zlíně na Mladcové
  • Škola má celodenní provoz včetně družiny
  • Lze ji navštěvovat 4 dny v týdnu. V pátek dle zájmu rodičů provozujeme družinku pro hlídání dětí.

Provoz a ceny | Přijímání žáků

Zapojení rodičů

  • Škola funguje na bázi komunitního fungování. Rodiče jsou zapojeni do chodu školy aktivní formou, s možností vstupovat do výuky skrze vlastní projekty a zapojením do organizace a chodu školy.
  • Dvakrát do roka (dle potřeby i častěji) pořádáme schůzku rodič-dítě-průvodce, jejímž předmětem je sebehodnocení a slovní hodnocení dítěte a vzájemná zpětná vazba na bázi otevřené komunikace.
  • Rodič má též možnost nahlížet do portfolia dítěte a sdílet svět dětí nejen skrze výuku, ale i výlety a slavnosti v průběhu celého roku.
  • Komunita pro nás představuje širokou síť důvěry a přátelství, radostný prostor, kde se spojí dospělí a děti pro společnou věc. Je to místo, kde se rozvíjí nejen naše děti, ale i místo, kde s dětmi společně rostou i dospělí.