Lesní přípravka

Přechod mezi školou a školkou – místo, kde mohou předškoláci dělat
náročnější aktivity a trávit čas „bez malošků ze školky“. 

Určeno pro děti od 4 let a děti s odkladem.

O čem je Lesní přípravka?

  • Ideálně pro předškoláky či děti s odkladem jako přechod mezi školou a školkou, místem, kde budou moci dělat náročnější aktivity a trávit čas „bez malošků ze školky“.
  • Vítáme ale i mladší, pro které je příroda a les tím nejlepším hřištěm.
  • Pro domškoláky je to možnost pro vlastní bádání a poznávání, učení se a pohyb v přírodě a také příležitost pro předávání svých zkušeností a dovedností mladším.
  • Přijímáme i děti z řad veřejnosti, lze kombinovat i s docházkou do „běžné“ mateřské školy.

Přirozené učení pro život

Snažíme se děti připravovat na život, podporovat v nich přirozenou touhu učit se nové věci a co nejvíce jim umožnit nacházet sebe sama. Tím máme na mysli znát své silné i slabé stránky a umět s nimi pracovat; mít se rád; prohlubovat a brousit to, co mi jde a pro co „hořím“. Učíme se vzájemnému respektu a toleranci.

Náplň dne

Vycházíme z koloběhu roku, věnujeme se významným dnům… Běžnou součástí připraveného i spontánního programu jsou písničky, četba příběhů, pokusy, hry, prožitkové aktivity, tvoření, aktivní práce s tělem i relaxace, muzikoterapie.

Samostatnost a zodpovědnost

Snažíme se v dětech prohlubovat samostatnost a zodpovědnost (společné vaření, vyřezávání, zažívání jistého nekomfortu v dnešní překofortované době).

Den se školáky

Přibližně jedenkrát měsíčně se scházíme se školáky ze Sýkorky, prožíváme s nimi významné dny a slavnosti při společném programu – možnost dětí nahlédnout na to, jak funguje naše komunitní škola.