Kdo jsme

Jsme parta rodičů,
kteří se rozhodli vzít to do vlastních rukou.

Lesní komunitní škola Sýkorka vznikla v roce 2018 z nadšení a touhy několika rodin umožnit dětem radostný rozvoj v přírodě.

Funguje již čtvrtým rokem se sídlem ve Zlíně na Mladcové a sdružuje děti od první do páté třídy v režimu základního domácího vzdělávání. 

K čemu směřujeme?

Naším cílem je všestranně rozvinuté dítě, tedy osobnost:

 • ukotvená
 • zodpovědná
 • aktivní
 • která dokáže být sama sebou
 • pro kterou je život nástrojem růstu
 • která umí udržovat zdravé vztahy

Přečtěte si naši vizi a hodnoty →

 

A jak toho chceme dosáhnout?

Děti učíme:

 • v přírodě a přírodou
 • zážitkem a v souvislostech
 • v malé skupince (s individuálním přístupem ke každému dítěti)
 • respektující a otevřené komunikaci
 • v návaznosti na tradice společnosti a koloběh roku

Více o pedagogickém konceptu →


Náš tým

Pedagogický tým

Máme profesionální učitele, které doplňují rodiče, kteří vstupují do výuky prostřednictvím projektů a družin, vypomáhají se slavnostmi nebo výlety. Zveme si také osobnosti, které něco umí, podnikáme exkurze na zajímavá místa… Poznáváme svět v jeho opravdovosti a šíři.

Organizace školy

Další profese potřebné pro provoz školy si zajišťujeme sami podle svých schopností a dovedností: organizaci chodu školy, finanční management, zázemí, propagaci… Každý přispívá tím, co umí.