Naše vize a hodnoty

Naším cílem je všestranně rozvinuté dítě

Tedy taková osobnost, která je:

… ukotvená
Zakořeněná, směřuje k nejvyšším hodnotám člověka. Vnímá svět v jeho celistvosti a přitom zachovává jedinečnost každého člověka.

… zodpovědná
Umí držet slovo, je upřímná a férová.

… aktivní
Nebojí se „dát do věci svoje sádlo“, není jen pasivní příjemce, ale aktivní spolutvůrce.

… dokáže být sama sebou
Rozvíjí se v celé své šíři. Je zdravě sebevědomá, věří v sebe sama a zná svou hodnotu.

… život je pro ni nástroj růstu
Miluje život, nebojí se chyb a učení pro ni není mučení ?

… umí udržovat zdravé vztahy
Je nakloněná spolupráci, asertivně a s respektem komunikuje, pomáhá druhým.

Naše hodnoty

Láska
Toto je naše nejvyšší hodnota, ať už děláme školu nebo cokoli jiného. Je to především láska k životu samému v jeho rozmanitosti, k dětem, k přírodě, k sobě samým, k práci – zkrátka ke všemu, co děláme.

Svoboda
Neznamená svévůli. Svoboda k autonomii a v přesvědčení každého člověka.

Pravdivost
Férovost a opravdovost k sobě i ve všem, co děláme.

Pokora
Uvědomování si sebe samých, svých možností a schopností, chyb či zkušeností. Respekt k pestrosti života a postavení člověka jako součásti přírody a vesmíru.

Důvěra
Důvěra v dítě a jeho schopnosti. Její utužování prostřednictvím budování zdravých vztahů.

Komunita – společenství
Sounáležitost – jsme v tom všichni spolu.
Otevřenost – navenek a propojenost s okolím.

Udržitelnost
Udržitelnost všeho, co uznáváme – přírodního a kulturního dědictví, sociálních vztahů.