„Příroda je naše škola“

Jsme lesní komunitní škola sdružující děti v režimu základního domácího vzdělávání.

Naším cílem je všestranně rozvinuté dítě, tedy osobnost:

 • ukotvená
 • zodpovědná
 • aktivní
 • která dokáže být sama sebou
 • pro kterou je život nástrojem růstu
 • která umí udržovat zdravé vztahy

Přečtěte si naši vizi 


Děti učíme:

 • v přírodě a přírodou
 • zážitkem a v souvislostech
 • v malé skupince (s individuálním přístupem ke každému dítěti)
 • respektující a otevřené komunikaci
 • v návaznosti na tradice společnosti a koloběh roku

Více o pedagogickém konceptu →

Lesní škola

 • Malá skupina dětí
 • Zázemí u lesa ve Zlíně na Mladcové
 • Dostupné pomocí MHD
 • Čtyřdenní provoz s družinou (pondělí–čtvrtek, páteční družina dle zájmu rodičů)

Více o lesní škole

Předškola

 • Přechod mezi školkou a školou, kde lze trávit čas „bez malošků ze školky“
 • Určeno pro děti od 5 let a děti s odkladem
 • Svozy dětí ze Zlína
 • 3 dny v týdnu (po–út–čt)

Více o předškole