Květen na Sýkorce

Také měsíc květen se ve velké části nesl v duchu čistě domácího vzdělávání, v našem případě skupinových i individuálních video-hovorů přes ZOOM. Hlavním předmětem nám bylo učivo českého jazyka, převážně opakování, procvičování. U prvňáčků tvary a velikost písmen tiskacího písma, abeceda, samohlásky, souhlásky, Velká písmena. U druháčků pak druhy vět, slovní druhy, slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma, homonyma.

Změna nastala v posledním květnovém týdnu, protože jsme se konečně mohli po těch deseti měsících setkat i osobně – naživo.

Pondělí 25. května

Děti nepustí pana učitele téměř ke slovu. Je toho tolik, co si mají a potřebují říct… Jdeme proto do lesa, točíme lanem, děti podbíhají, třídní energie se rozhýbává. Pak zamíříme k potoku, přichází hlad. Vylezeme na strom a foukáme do našich píšťalek. Děti melodie nezapomněly. Rozděláváme oheň, usedáme ke svačinám… po desinfekci rukou… Jirka vytahuje z batohu cedníky a průhledné krabičky, z dětí se stávají lovci, v potoce toho žije spousta… jepice, pošvatky, blešivci, chrostíci, šídla… breberky. Čas odchodu na oběd do školy. Dobrodružství se „ztracenou“ skupinou holek – našly se, míříme ke škole. Oběd a ve družině opět do lesa…

Úterý 26. května

Tentokrát celý den trávíme vevnitř. I díky počasí, i díky hračkám a knihám, které si děti mohly a měly do školy přinést. Také díky loop-stationu, který Jirka přinesl… angličtina ten den pomalu ale jistě přechází ve velkou disko-párty, všude zní „hooray, hooray, it´s a holi-holiday“.

Středa 27. května

Chvíli do lesa, pak zpátky do školy – sešity, psaní, srdce třídy, loop-station… zajíždíme se do „staro-nových“ kolejí…

Čtvrtek 28. května

Od rána do třídy, čtení, psaní, procvičování. Po svačině jupí do lesa – překvapení s hamakami (pro každého jedna), dlouhatánskou slack-line a novým hlasitým repráčkem – toť „dary“ od nadace Tesco. Prostě paráda.

Užili jsme si se, těšíme se na červen…

JirkaS.

What about English?

Poslední květnový týden jsme navázali na téma “dnů” (days). Naposledy jsme trénovali názvy jednotlivých dnů v týdnu, slovíčko dnes a včera, den a noc, ráno a poledne… Vzpomínáte? 🙂 Tentokrát jsme si přidali nové slovíčko “holiDAY” a vyzkoušeli nový popěvek (refrén) písničky od skupiny Bonie M. Jirka a jeho flétnička a loop station nám pomohli si nové “učivo” lépe zažít – nejen zpěvem ale i tancem, rytmizací a obecně príma legrací. Zkrátka, prázdniny se blíží a tak umět říct slovo “prázdniny” v anglickém jazyce se vždy hodí. A navíc, písničku v angličtině si necháme vždy líbit. Příští měsíc pokračujeme v tématu prázdnin a léta – aby bylo na co v září navázat, vzpomínat a jak jinak – opakovat – abychom to lépe uměli a třeba nezapomněli 🙂

Miriam