Autor: Jiří Sadila

Také měsíc květen se ve velké části nesl v duchu čistě domácího vzdělávání, v našem případě skupinových i individuálních video-hovorů přes ZOOM. Hlavním předmětem nám bylo učivo českého jazyka, převážně opakování, procvičování. U prvňáčků tvary a velikost písmen tiskacího písma, abeceda, samohlásky, […]