LISTOPAD SÝKOREK

Když utichlo říjnové topinamburové šílenství, zvedl se listopadový vítr a listnáče pustili “chlup”, začaly nám s dětmi obvyklé radovánky v listí -skákání z klád do hromad, zahrabávání se navzájem i hledání těch největších a nejkrásnějších listů. V listí se dá ale i dobře sedět a povídat, ba se i vzdělávat.

po kládě smrti na Provázek
debata v listí
lesní práce
škola velkého stromu

A protože listopad nám nabídl mnoho krásných i slunečných dní, mohli jsme nejen řádit a učit se v lese, ale i toustovat a obědvat na terase.

Pak ale bylo třeba se zahřát…

holky jsou “chladnokrevné”

Taky jsme se poctivě připravovali na malou slavnost ke svatému Martinu.

diváci

A samozřejmě jsme také seděli ve škole a učili se…

Dalí a spol.

V matematice jsme s mladšími dětmi vytvořili veliké podlahy z barevných parket a jako vždy jsme krokovali, stavěli, jezdili autobusem, “lovili pavouky”, porovnávali názorně i číselně větší menší rovná se, přemýšleli nad dřívky a mincemi a s druháky jsme se nenápadně přiblížili k násobilkám. A na přelomu dvou měsíců jsme vytvářeli šaty na kostku.

žákyně sólistka

Starší děti měly matematiku v první půlce listopadu a pokud si ještě trochu pamatuju, hodně jsme po indicku násobili, sčítali písemně(pod sebou), rýsovali do čtvercových sítí všeliké ty -úhelníky, počítali jejich obsah a měřili obvod. Se čtvrťáky jsme se docela vyřádili na zlomcích a zjistili jsme, že rovnice jsou to, co už dávno děláme, jenže se zvířátky, s hady a s “myslím si číslo”.

Český jazyk

Prvňáčci jsou šikovní a naučili se další písmena (J/j ,L/l, S/s), čtou a skládají slabiky, krátká slova a věty. Dokonce s druháky pochytili i druhy vět a abecedu (někteří už ji zvládnou i částečně vyjmenovat).

Druháci mají probrané druhy vět, většinou vyjmenují celou abecedu a seřadí podle ní řadu slov. Seznámili se s vlastními jmény osob a zvířat, začínají si uvědomovat pravopis velkých písmen a pokračují v nácviku psacího písma.

Ve třetí třídě jsme se zabývali slovy příbuznými a začali jsme s vyjmenovanými slovy. Probraná jsou po B a pustili jsme se už do L. Všem třeťákům to pěkně jde.

Čtvrťáci se seznámili s pravopisem bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, předložkami a předponami bez, od, nad, pod,… a se stavbou slova. Začali také opakovat vyjmenovaná slova.

Angličtina V listopadu už mluvíme anglicky všichni, každý si už na nějakou tu větu troufne. Nejen o barvách a číslech, ale už i o batůžku do školy a co v něm najdeme, dokážou vyprávět prvňáci. Druháci zase popíšou každé tričko nebo místnost v domě a třeťáci a čtvrťáci už sami sestaví lecjakou složitost o sobě. Doplňujeme první písmena do slov a ti starší už slova zvládají psát sami – co ještě nevíme, dokážeme si najít nebo zjistit. Koho nebaví soutěže, rád si něco vybarví a nebo si se Stevem zazpívá doma písničku.

Hudebka V průběhu měsíce listopadu jsme s dětmi připravovali program na předvánoční slavnost. Věnovali jsme se více zpívání písniček a zapojení perkusivních a strunných nástrojů. V každé skupince jsme rozvíjeli hru na zobcovou flétnu – žáci se zapojovali individuálně dle svých možností a zájmu. Těšíme se na vás na vánoční spirále ve čtvrtek 16.12.

Byl to krásný “listolet”.