Září na Centru Víl A Králů

CINKÁNÍ VÍL A KRÁLŮ

Okamžik ještě,

počkáme chvíli,

přejdou dva deště,

králové, víly.

Králové s luky,

ostrými šípy,

nepoznáš kluky

rostlé jak lípy.

A víly z mlhy

oblékly šaty,

čelenku z duhy,

vlasy jak z vaty.

Tak jako podzim

vrátí se zpět

králové, víly

a jejich svět.

Přišla ta chvíle,

jsme zase zpátky

a v plné síle

pro školní hrátky.

První školní den. Živý řetěz z lidí, dětí i rodičů. Bláto. Erby rodiny. Rodinné obrazy z přírodnin. Slavnostní brána pro šest nových prvňáčků – pro Andulku, Apolenku, Haničku, Jindru, Vikiho a Vladánka. Krásný začátek. Maminky, zapněte pračky, Lesní škola Sýkorčat právě začíná…i s novými dvěma Hankami mezi pedagogy.

A už to září…druhý školní den na Mladcovské skále i s ohněm, a pak u nás ve škole a všude kolkolem…září září a my záříme s ním a tak jako to naše zářící slunce žijeme vždy jen tím dnešním dnem…

Jak lze spatřit i na fotografiích, vzděláváme se na skalách i na kládách, na terase i v trávě, v matematice i v češtině využíváme kamínků z našeho moře…

A co se vlastně třeba v takové Matematice “hajného Lesoně” učíme? Prvňáci začínají trochu podobně jako v jiných školách, ale už v září se stačili seznámit s některými specifickými “Hejného prostředími”- s Krokováním, s Vláčky, se Stavbami z krychlí i s Dřívky… Zkušenější druháci už všechna tato prostředí znají, teď se přidaly Zvířátka dědy Lesoně, Výstaviště, Rodokmen. Celá skupina čtrnácti dětí se s chutí noří do tajů této velmi kreativní metody, a vy rodiče máte tu možnost v domácím vzdělávání se k nim přidat. Věřte mi, stojí to za to!

Třeťáci a čtvrťáci zatím zažili jen jeden blok Matematiky, opakovací. V říjnu se pustíme do kdečeho nového, ale ještě více budeme rozšiřovat naše působení ve vybraných prostředích.

V českém jazyce druháci, třeťáci a čtvrťáci zatím opakovali učivo z předchozího ročníku. Ve slohu si starší děti připravily nanečisto dopis pro pana Zikmunda. Po přepsání načisto je všechny odešleme a budeme s napětím čekat na případnou odpověď.

Prvňáčci malují uvolňovací cviky, trénují hláskovou a slabičnou skladbu slov. Naučili se už všechny samohlásky -velká a malá tiskací písmena. A jsou hodně šikovní!(jako i ostatní děti)

Tak jsme zářili, až jsme se dozářili k Michaelské slavnosti s přespáváním. O tom ať už Vám poví naše Sýkorčata, až je potkáte někde letět. A fotky najdete na rajčeti, mě to fakt zoufale nejde sem vkládat a jdu od toho.

Rovnou do času říje.

A.